Khác

Bảo trì cập nhật!

Thời gian Bảo trì: 14:00 - 16:00 chiều 7/11/2014 Giờ máy chủ (GMT+7) Nội dung: [Danh H...

Oct 28, 2014

Sở hữu sức mạnh mới

Thời gian sự kiện: 20/11/2014 11:59am (trưa) - 24/11/2014 11:59am (trưa) Giờ máy chủ (GMT+7) Sự kiện 1: Si&ec...

Nov 19, 2014

Mở rương - Nhận ngay báu vật!

Thời gian sự kiện: 20/11/2014 11:59am (trưa) - 24/11/2014 11:59am (trưa) Giờ máy chủ (GMT+7) Luật chơi: ...

Nov 19, 2014

Đổ xúc xắc nhận quà!

Thời gian sự kiện: 12:00 20/11/2014 - 12:00 24/11/2014 Giờ máy chủ GMT+7 Luật chơi: 1. Người ch...

Nov 19, 2014

DÒ MÌN TÌM KHO BÁU!

DÒ MÌN TÌM KHO BÁU! Hãy tham gia ngay để trúng những giải thưởng...

Nov 16, 2014

Siêu khuyến mại Tiền mặt - Tới 750%

Thời gian sự kiện: 17/11/2014 11:59am (trưa) - 20/11/2014 11:59am (trưa) Giờ máy chủ (GMT+7) Sự kiện 1: Si&...

Nov 16, 2014

Lợi ích VIP Star

Hình nền

Fans

Bình chọn