Khác

Bảo trì cập nhật!

Thời gian Bảo trì: 14:00 - 16:00 chiều 7/11/2014 Giờ máy chủ (GMT+7) Nội dung: [Danh H...

Oct 28, 2014

Quay số cùng Đôi cánh Định mệnh

Thời gian sự kiện: 12:00am (trưa) 24/11/2014 - 11:59am (trưa) 27/11/2014 Giờ Máy chủ (GMT+7) ...

Nov 23, 2014

Siêu khuyến mại Tiền mặt - Tới 800%

Thời gian sự kiện: 24/11/2014 11:59am (trưa) - 27/11/2014 11:59am (trưa) Giờ máy chủ (GMT+7) Sự kiện 1: Si&ec...

Nov 23, 2014

Sở hữu sức mạnh mới

Thời gian sự kiện: 20/11/2014 11:59am (trưa) - 24/11/2014 11:59am (trưa) Giờ máy chủ (GMT+7) Sự kiện 1: Si&ec...

Nov 19, 2014

Mở rương - Nhận ngay báu vật!

Thời gian sự kiện: 20/11/2014 11:59am (trưa) - 24/11/2014 11:59am (trưa) Giờ máy chủ (GMT+7) Luật chơi: ...

Nov 19, 2014

Đổ xúc xắc nhận quà!

Thời gian sự kiện: 12:00 20/11/2014 - 12:00 24/11/2014 Giờ máy chủ GMT+7 Luật chơi: 1. Người ch...

Nov 19, 2014

Lợi ích VIP Star

Hình nền

Fans

Bình chọn